Viziunea RESET

Ne dorim să creăm comunități puternice alcătuite din oameni care înțeleg importanța solidarității, a cooperării și a unui deziderat comun de a trăi într-o Românie europeană, modernă, unde libertatea, nediscriminarea, drepturile omului, domnia legii și transparența, grija față de mediu sunt valori nenegociabile.

Dezideratele și valorile Reset se fondează pe principiile și valorile UE:

Demnitatea umană

Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale.

Libertatea și democrația

Libertățile individuale, cum ar fi respectul față de viața privată, libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la informație și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE.

Egalitatea

Egalitatea presupune drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. Principiul egalității între femei și bărbați stă la baza tuturor politicilor europene și reprezintă piatra de temelie a integrării europene.

Statul de drept

UE se bazează pe statul de drept. Dreptul și justiția sunt protejate de un organism judiciar independent. Țările membre au conferit competență judiciară definitivă Curții Europene de Justiție, ale cărei hotărâri trebuie respectate de toată lumea.

Drepturile omului

Drepturile omului sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE. Acestea includ dreptul de a nu fi discriminat pe motive de sex, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul de a obține acces la justiție.

Cele mai importante 7 instituții ale UE

Parlamentul European are o caracteristică unică: membrii săi sunt aleși de cetățeni, prin vot democratic, în vreme ce membrii/șefii celorlalte șase instituții sunt aleși prin negocieri politice.

Parlamentul European

Legiuitor


Strasbourg și Bruxelles

Consiliul Uniunii Europene

Legiuitor


Bruxelles

Comisia
Europeană

Organ executiv


Bruxelles

Consiliul
European

Este format din șefii de stat și de guvern ai statelor membre

Bruxelles

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Asigură interpretarea și aplicarea uniformă a dreptului UE

Luxemburg

Banca Centrală Europeană

Stabilește politica monetară a zonei euro. Cooperează cu băncile naționale

Frankfurt

Curtea de Conturi Europeană

Auditor financiar, asigură execuția corectă a bugetului Uniunii Europene

Luxemburg